Докторантураға тапсыратын талапкерлер үшін пререквезиттер

2023-2024 оқу жылына (PhD) докторантура білім беру бағдарламалары бойынша (пререквизит) пәндерінің тізімі