Пререквизит

Білім беру бағдарламалары топтарының номері мен атауы

Пререквизит пәндерінің атауы

Кредит саны

1.

D001 — Педагогика және психология

Психодиагностика және психотерапия

3

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау

3

2.

D010 — Математика педагогтерін даярлау

Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

3

Дербес туындылы теңдеулер І

(Математикалық физика теңдеулері)

3

3.

D011 — Физика педагогтерін даярлау

Физиканы оқыту әдіснамасы мен теориясы

3

Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жүргізу

3

Зияткерлік меншік негіздері

3

4.

D016 – Тарих педагогтерін даярлау

Отандық тарихтың іргелі мәселелеріне қазіргі кезеңдегі теориялық-әдістемелік көзқарас

3

Әлемдік тарихтың іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас

3

5.

D017 — Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Тілдің жалпы теориясы

3

Әдебиет пен фольклордың жалпы теориясы

3

6.

D070 — Экономика

Инновациялық экономика 4.0

3

Қолданбалы экономика

3

7.

D072 — Менеджмент және басқару

Зерттеу әдістері

3

Бизнесті талдау және бағалау

3

8.

D078 — Құқық

Құқықтық талдаудың методологиясы

3

Отбасы құқығының теориялық мәселелері

3

9.

D094 — Ақпараттық технологиялар

Стационарлы емес физикалық процесстері математикалық және компьютерлік модельдеу

3

Айырымдық сұлбаларының

теориясы

3

10.

D141 — Медицина

Медицинадағы  білім беру әдіснамасының негіздері

2

Медицинадағы ғылыми зерттеулер әдіснамасының негіздері

2

Ғылым тарихы мен философиясы

2

Биоэтика негіздері

2

Педагогика

2

11.

D139 — Қоғамдық денсаулық сақтау

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы  білім беру әдіснамасының негіздері

2

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ғылыми зерттеулер әдіснамасының  негіздері

2

Ғылым тарихы мен философиясы

2

Биоэтика негіздері

2

Педагогика

2