Докторантураға тапсыратын талапкерлер үшін пререквезиттер