Білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламасының номері

Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы

БББ номері

БББ атауы

M001

Педагогика және психология

7M01101

Педагогика және психология

M002

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

7M01202

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

M003

Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

7M01303

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

M005

Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

7M01404

Денешынықтыру және спорт

M006

Музыка педагогтерін даярлау

7M01434

Музыкалық білім

M007

Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау

7M01405

Бейнелеу өнері және сызу

M011

Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

7M01506

Физика

M011

Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

7М01551

Физика  1,5

М010

Математика педагогтерін даярлау

7М01547

Математика

М012

Информатика педагогтерін даярлау(қазақ, орыс, ағылшын тілі)

7М01557

Информатика

M013

Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

7M01535

Химия

M014

Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

7M01507

Биология

M015

География педагогтерін даярлау

7M01536

География

M019

Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M01708

Шетел тілі: екі шетел тілі

M017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01737

Қазақ тілі мен әдебиеті

M018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01738

Орыс тілі мен әдебиеті

M018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01739

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

М050

Философия және әдеп

7M02209

Философия

M053

Тарих және археология

7M02210

Тарих

M051

Дінтану және теология

7M02211

Дінтану

M054

Түркітану

7M02212

Түркітану

M059

Шетел филологиясы

7M02313

Шетел филологиясы:  Ағылшын тілі

M059

Шетел филологиясы

7M02314

Шетел филологиясы: Түрік тілі

M060

Филология

7M02315

Филология

M061

Әлеуметтану

7M03116

Әлеуметтану

M063

Саясаттану және конфликтология

7M03117

Саясаттану

M064

Халықаралық қатынастар

7M03140

Халықаралық қатынастар

M070

Экономика

7M04118

Экономика

M070

Экономика

7M04132

Кәсіпорын экономика 1,5

M072

Менеджмент және басқару

7M04119

Менеджмент

M072

Менеджмент және басқару

7М04152

Менеджмент (1,5)

M072

Менеджмент және басқару

7М04153

Менеджмент (1)

M073

Аудит және салық салу

7M04120

Есеп және аудит

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04121

Мемлекеттік және жергілікті басқару

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

7М04148

Мемлекеттік және жергілікті басқару ( 1)

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

7М04156

Мемлекеттік және жергілікті басқару ( 1,5)

M074

Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04141

Қаржы

M072

Менеджмент және басқару

7M04142

Жобаларды басқару

M072

Менеджмент және басқару

7М04154

Жобаларды басқару 1,5

M072

Менеджмент және басқару

7М04155

Жобаларды басқару 1

M072

Менеджмент және басқару

7М04149

Білім саласындағы менеджмент 1,5

M072

Менеджмент және басқару

7М04150

Білім саласындағы менеджмент 1

M072

Менеджмент және басқару

7М04159

Денсаулық саласындағы менеджмент 1,5

M072

Менеджмент және басқару

7М04160

Денсаулық саласындағы менеджмент 1

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04143

Адам ресурстарын басқару (1)

M078

Құқық

7M04222

Құқық

M078

Құқық

7M04245

Кәсіпкерлік құқық 1,5

M087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05223

Экология

М089

Химия

7M05324

Химия

M090

Физика

7M05325

Физика

M092

Математика және статистика

7M05426

Математика

M094

Ақпараттық технологиялар

7M06127

Информатика

M094

Ақпараттық технологиялар

7M06128

Ақпараттық жүйелер

M094

Ақпараттық технологиялар

7М06146

Компьютерлік инженерия 1,5

M094

Ақпараттық технологиялар

7M06129

Математикалық және компьютерлік модельдеу

M099

Энергетика және электр техникасы

7M07130

Электр энергетикасы

М100

Автоматтандыру және басқару

7М07158

Автоматтандыру және басқару

M144

Медицина

7M10131

Медицина

M140

Қоғамдық денсаулық сақтау

7M10144

Қоғамдық денсаулық сақтау

M140

Қоғамдық денсаулық сақтау

7М10161

Қоғамдық денсаулық сақтау 1,5