Шығармашылық емтихан

Білім беру бағдарламалары топтарының нөмірі

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

Емтихан өткізу формасы

В004

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

Спорт түрлері бойынша нормативтер

Спорт ойындары

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Мамандану бойынша нормативтер

 

Жалпы дене даярлығы бойынша нормативтер

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

Орындау шеберлігі

Жалпы музыкалық қабілетін көрсету

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Сурет (адам бетінің гипстен жасалған маскасының суреті)

Кескіндеме (натюрморт)

В021

Орындаушылық өнер

Соло бағдарламаны орындау

Элементарлық музыка теориясы бойынша ауызша емтихан. Сольфеджио бойынша диктант

В022

Эстрада өнері

Эстрада вокалы. Аспапшылар үшін бағдарлама орындау

Музыка теориясы бойынша ауызша емтихан және сольфеджиодан диктант

В023

Аспапта орындаушылық

Соло бағдарламаны орындау

Гармония және сольфеджио бойынша ауызша және жазбаша емтихан

В024

Музыкатану және өнертану

Музыкалық әдебиет бойынша ауызша емтихан.

Музыкалық тақырыптарды орындау.

Өнер туындыларына жазбаша талдау жұмыс талдау және кинотеледраматургия бойынша эссе

Гармония бойынша ауызша емтихан. Сольфеджио бойынша диктант

Өнер тарихы бойынша ауызша емтихан.

В025

 Дәстүрлі музыка өнері

Соло бағдарламаны орындау

 

 

 

Гармония бойынша ауызша емтихан. Сольфеджио бойынша диктант.

Этносольфеджио бойынша диктант.

Жалпы музыкалық және ақындық қабілеттерін көрсету.

В026

Дирижерлеу және композиция

Дирижерлеу және коллоквиум.

Өз шығармаларын ұсыну және коллоквиум.

Гармония бойынша ауызша емтихан.

Сольфеджио бойынша диктант

В027

Театр өнері

Актерлік шеберлік, сахна тілі

Би, вокал немесе коллоквиум

В028

Хореография

Орындау шеберлігі

Коллоквиум. Балетмейстер өнері бойынша тәжірибелік жұмыс.

В029

Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

Практикалық жұмыс – павильонда және табиғатта түсіру. Режиссура бойынша жазбаша жұмыс.

Коллоквиум.

«Режиссура» бойынша ауызша емтихан.

Композиция.

В030

Бейнелеу өнері

Сурет, кескіндеме

Композиция

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

Реферат немесе арт-жобаны таныстыру.

Сурет, кескіндеме.

 

Коллоквиум.

Композиция немесе сызу.

В033

Дінтану және теология

Кәсіпке жарамдылығын анықтау үшін әңгімелесу

Дін негіздері бойынша ауызша емтихан

В042

Журналистика және репортер ісі

Шығарма

Кәсіпке жарамдылығын анықтау үшін әңгімелесу

В073

Сәулет

Сурет

Сызу

В092

Тынығу

Орындау шеберлігі

Ұйымдастыру-қойылым жұмысының негіздері