Пререквезиттер

Білім беру бағдарламалары топтарының номері мен атауы

Білім беру бағдарламалар атауы

Пререквизит пәндерінің атауы

Кредит саны

1.

M001 — Педагогика және психология

Педагогика және психология

Басқару психологиясы

3

Ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамасы мен әдістемесі

3

2.

M002 — Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика

3

Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару

3

3.

M003 — Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика

3

Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістемесі

3

4.

M005 — Денешынықтыру педагогтерін даярлау

Денешынықтыру және спорт

Спорттың таңдаған түрінен кәсіптік жаттықтырушылық қызметін жетілдіру

3

Таңдап алған спорт түрінің педагогикалық шеберлік негіздері

3

5.

M007 — Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау

Бейнелеу өнері және сызу

Сызуды оқыту әдістемесі

3

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі

3

6.

M011 — Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

 Физика

Физика

3

Физиканы оқыту әдістемесі

3

Астрономия

3

7.

M014 — Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Биология

Мектепте биологияны оқытудың ииновациялық әдістері

3

Молекулалық биология

3

8.

М015 — Химия мұғалімдерін даярлау

Химия

Бейорганикалық химия

3

Органикалық химия

3

9.

М017 — Қазақ тілі мен әдебеитінің педагогтерін даярлау

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі

3

Қазақ әдебиеті теориясы

3

10.

M019 — Шет тілдері педагогтерін даярлау

Шетел тілі: екі шетел тілі

Ағылшын тілі (С2 деңгейі)

3

Ағылшын тілін оқыту әдістемесі

3

11.

М050 — Философия және әдеп

Философия

Әлеуметтік  философия

3

Қазақ философиясы

3

12.

M053 — Тарихжәне археология

Тарих

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

Түркі мемлекеттер тарихы

3

13.

M051 — Дінтанужәне теология

Дінтану

Діндер тарихы

3

Діни антропология

3

14.

M054 — Түркітану

Түркітану

Түрік тілі В2

3

Түрік әдебиет теориясы

3

15.

M059 — Шетел филологиясы

Шетел филологиясы: түрік тілі

Түрік тілі В2

3

Түрік тілін оқытудың әдістемесі

3

16.

M059 — Шетел филологиясы

Шетел филологиясы: Ағылшын тілі

Ағылшын тілі (С2 деңгейі)

3

Ағылшын әдебиеті

3

17.

M061 — Әлеуметтану

Әлеуметтану

Әлеуметтану тарихы

3

Әлеуметтанудағы әдіснама мен әдістер

3

18.

M063 — Саясаттану және конфликтология

Саясаттану

Саяси жаһандану

3

Мемлекеттік саясат

3

19.

M070 — Экономика

Экономика

Макроэкономика

3

Кәсіпорын экономикасы

3

20.

M072 — Менеджмент және басқару

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

3

Басқару және ұйымдастыру

3

21.

M073 — Аудит және салық салу

Есепжәне аудит

Қаржылық есеп І

3

Басқару есебі І

3

22.

M071 — Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекет және бизнес

3

Аймақтық экономика және басқару

3

23.

M078 — Құқық

Құқықтану

Мемлекет және құқық теориясы

3

ҚР Конституциялық құқығы

3

24.

M087 — Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Экология

Геоэкология

3

Экологиялық мониторинг

3

25.

M090 — Физика

Физика

Физика

3

Теориялық физика

3

Астрофизика

3

26.

M092 — Математика және статистика

Математика

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

3

Жай дифференциалдық теңдеулер І

(Дифференциалдық теңдеулер)

3

27.

M094 — Ақпараттық технологиялар

Информатика

Бағдарламалау тілі мен  технологиялары

3

Деректер қорының теориясы

3

Ақпараттық жүйелер

Компьютерлік желілер

3

Деректер қоры

3

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Жай дифференциалдық теңдеулер І

(Дифференциалдық теңдеулер)

3

Сандық әдістер

3

28.

M099 — Энергетика және электртехникасы

Электр энергетикасы

Электр машиналары

3

Электр тізбектері

3